The University of Arizona

Journal Contact

Principal Contact

Emily Weirich
CCP
Phone: 520-626-3802
Email: weiriche@ccp.arizona.edu

Support Contact

UA Libraries Journal Support Team
Email: lbry-journals@email.arizona.edu